Контакти

Магазин Симеон

София

ул. “ Цар Симеон “ N:160

тел./факс: 02/968 18 81

моб.тел.: 0886 213 900

e-mail: seminaria@olympia-bg.com

 

Магазин Козлодуй

София

ул. “ Козлодуй “ №2В бл.3

тел./факс: 02/831 31 61

моб.тел.:  088 931 31 61

e-mail: kozloduy@olympia-bg.com